De goede tong

In de loop van 2023 publiceert Joyce Pijnenburg een aangescherpte en volledige hertaling van het “Wapenschild” van Johanna Coomans, samen met een of meerdere andere hertalingen en een inleidend artikel over de historische context. (Boekenreeks “Perfectum-Praesens-Futurum“, Zeeuwse Bibliotheek.)

De volledige tekst van Johanna Coomans’ “Wapen-schild alle eerlicke iongmans toe-gheeygent” is te vinden op de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Ook het originele gedicht van Jacob Cats, “Wapenschild voor alle eerbare meisjes” (“Wapen-schilt alle eerbare maeghden toe-ge-eygent”) is in het Vroegnieuwnederlands te lezen op DBNL.

Het in “De goede tong” genoemde artikel over Johanna Coomans door Lou Vleugelhof is na te lezen in het Zeeuwse tijdschrift voor literatuur, Ballustrada (1995, nummer twee).